Dziecko kończące szkołę podstawową w zasadzie otrzymuje świadectwo już po pierwszych trzech latach.Szkola podstawowa: Swiadectwa z zakresu ukonczenia szkoly podstawowej Jest to świadectwo promocyjne, kiedy kończy klasy od 1 do 5. Następnie wręczane jest mu świadectwo po szkole podstawowej całkowitej, czyli po klasie 6.

Artykuł dzięki: