Szkola podstawowa: Nauczanie w szkole podstawowej

To, aby kształcić się w szkole podstawowej jest niezbędne i wręcz obowiązkowe. Można ponieść konsekwencje natury prawnej, kiedy z takowej edukacji się zrezygnuje. Generalnie według obowiązujących na chwilę obecną przepisów, dzieciak może rozpocząć naukę w szkole podstawowej mając lat sześć bądź siedem, to już jest zależne od woli jego rodzica czy też opiekuna. W zakresie pierwszych trzech lat mówi się o swego rodzaju wstępnej edukacji, wprowadzającej, która jest pierwszym szczeblem kształcenia, w zasadzie nieco oswajającym dziecko z placówką oświatową, z klasą, grupą rówieśnicza, zajęciami, z jakich będzie korzystał i z jakich ma się sprawdzić w ciągu najbliższych kilku lat.

Co do nauczania na szczeblu podstawowym warto wyszczególnić zatem dwa charakterystyczne etapy takie jak bazowe nauczanie oraz etap edukacyjny główny, kiedy uczeń zostaje rzucony nieco na głęboką wodę i zmuszony zostaje do uczenia się po kilka różnych przedmiotów. Przykładowo nie ma już środowiska czy przyrody a w jego miejsce wchodzi osobna, odrębna dziedzina i to nie jedna związana z naukami przyrodniczymi a mianowicie biologia, geografia, fizyka z astronomią oraz chemia. Kiedyś na etap pierwszych trzech lat mówiono nauczanie początkowe, teraz funkcjonuje to jako edukacja wczesnoszkolna. Jeszcze innym terminem, jaki także wyszedł z użytku jest kształcenie zintegrowane. W zasadzie zajęcia są realizowane przez jednego nauczyciela, a podział na wielorakich specjalistów pojawia się wraz z wprowadzeniem stricte określonych typów kształcenia.

W zakresie następnego etapu czyli kształcenia w klasach od czwartej do szóstej włącznie pojawiają się zróżnicowane i dość szczegółowe przedmioty. Do podstawowych, jakie muszą być prowadzone w każdej jednej placówce zaliczyć należy między innymi język – polski oraz angielski, do tego wybrany obowiązkowy ale niewliczający się do średniej kolejny język nowożytny, matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geometria, algebra, historia i społeczeństwo, zajęcia informatyczne czy tez komputerowe bo istnieją różne nazewnictwa, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie w klasach piątej oraz szóstej, które nie jest przedmiotem obowiązkowym. W tym przypadku wymagana jest zgoda na uczęszczanie dziecka na takie lekcje ze strony prawnego opiekuna czy rodzica. Dodatkowym przedmiotem jest także etyka bądź religia – także nieobowiązkowe.

Artykuł dzięki: