Kiedy dziecko ukończy przedszkole, rodzice czy prawni opiekunowie malucha uzyskują określoną informację, sprecyzowaną indywidualnie na podstawie pracy z danym maluszkiem, jaka mówi o odbyciu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.Przed szkola podstawowa: Ukonczenie przedszkola Tym samym określana jest dojrzałość szkolna dziecka.Przed szkola podstawowa: Ukonczenie przedszkola Jest to niezbędne do tego, aby móc dalej pokierować umiejętnie rozwojem intelektualnym dziecka, czyli albo puścić go wcześniej do szkoły, jeżeli jest już na to gotowe, albo odroczyć obowiązek szkolny.

Artykuł dzięki: