Przed szkola podstawowa: PrzedszkolePrzed szkola podstawowa: Przedszkole

Przed szkola podstawowa: Przedszkole

Jako przedszkole rozumie się placówkę, która przeznaczona jest do świadczenia usług edukacyjnych dla dzieciaków w wieku od trzech lat. W niektórych przypadkach do punktów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 roku.

Artykuł dzięki: