Przedszkole poza tym, że mają być miejscem, w którym nasze dziecko zyska opiekę ze strony wykwalifikowanego personelu, to dodatkowo jest to placówka, gdzie obowiązuje stricte określona podstawa programowa.

Przed szkola podstawowa: Cele przedszkoli

To oznacza w praktyce, że przedszkola mają pełnić ściśle sprecyzowane funkcje i role. Są one po to, aby kształcić pierwsze kontakty społeczne na linii dziecko – rówieśnik czy też dziecko – nauczyciel.Przed szkola podstawowa: Cele przedszkoli Następna rola do kreowanie i stymulowanie oraz wspieranie rozwoju dziecka – naturalnego, fizyczne, psychicznego, emocjonalnego, intelektualnego.

Do tego dochodzi kształcenie w zakresie podstawowych czynności życiowych takich jak pozytywne nawyki higieniczne czy kulturalne. Dziecko bawi się, uczy się pracy w grupie jak także poddawane jest już pierwszemu kształceniu. Wychowywane przez sztukę w postaci zajęć muzycznych, śpiewu, pląsów, tańców, rytmiki, form plastycznych.

Artykuł dzięki: