Po szkole podstawowej: Ukonczenie gimnazjum

Kiedy uczeń szkoły gimnazjalnej uzyska pozytywne wyniki, przynajmniej w takim stopniu, aby wręczono mu świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, musi przystąpić do obowiązkowych testów gimnazjalnych.

Artykuł dzięki: