W zakresie gimnazjów wydziela się na chwilę obecną szereg rozlicznych typów tych placówek szkolnych.Po szkole podstawowej: Rodzaje gimnazjow W naszym kraju funkcjonują między innymi gimnazja prywatne, publiczne czyli ogólnodostępne, gimnazja integracyjne, specjalne, akademickie, dwujęzyczne, dla dorosłych i zawodowe.Po szkole podstawowej: Rodzaje gimnazjow W krajach europejskich dodatkowo można mówić o gimnazjach muzycznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych, sportowych, technicznych, muzycznych.

Artykuł dzięki: