Etapem po szkole podstawowej jest gimnazjum.

Po szkole podstawowej: Gimnazjum

Słowo to istnieje w językach od dawien dawna i najbardziej łączy się z etymologią grecką oraz łacińską, odnosząc się odpowiednio do słów gymnasion oraz gymnasium.Po szkole podstawowej: Gimnazjum Jest to rodzaj szkoły pojawiający się w systemach edukacji wielu krajów, nie tylko w Polsce. Nauka młodzieży w gimnazjum trwa trzy lata.

Artykuł dzięki: