Kiedy uczeń kończy szkołę gimnazjalną trwającą w naszym kraju dokładnie trzy lata, niezbędne jest aby przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.Po szkole podstawowej: Egzamin gimnazjalny Wtedy sprawdzane jest to, w jakim stopniu uczeń przyswoił dotychczas zdobywaną wiedzę oraz jakie posiadł umiejętności w tych kilku latach edukowania. Taki egzamin organizowany jest w kwietniu.

Jest to test z wiedzy realizowany w trzeciej klasie gimnazjum. Po raz pierwszy taki egzamin gimnazjalny został zorganizowany w 2002 roku.

Po szkole podstawowej: Egzamin gimnazjalny

Jest to sprawdzian wiedzy zaliczany do obowiązkowych oraz powszechnych. Nie ma mowy o zakończeniu nauczania na szczeblu gimnazjalnym, kiedy nie przystąpi się do tego egzaminu. Z egzaminu mogą być natomiast zwolnieni wybitni uczniowie, którzy będą laureatami olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych mających zasięg albo wojewódzki, albo ponad wojewódzki. Chodzi o konkursy poświęcone jednemu z przedmiotów zaliczanych do grupy przedmiotów obowiązkowych do zdawania na egzaminie gimnazjalnym.

Artykuł dzięki: