Instytucje zwiazane ze szkola podstawowa: Rada Rodzicow

Z pojęciem szkoły, zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, wiąże się ściśle termin Rady Rodziców. Akurat na etapie szkoły podstawowej jest to instytucja, która działa szczególnie dynamicznie i prężnie, bardzo angażując się w rozwój i rekreację czy wychowanie szkolne dzieciaków. Wynika to z faktu, iż Rada Rodziców pełni rolę pomocnego organu, jaki ma być wsparciem a często podejmować inicjatywę w różnych kwestiach za placówkę szkolną. Ma współpracować ze szkoła w rozmaitych kwestiach dotyczących zadań statutowych i kwestii odnoszących się do funkcjonowania i kształcenia dzieci w danych placówkach.

Ponadto Rada Rodziców bardzo często zbiera konkretne środki pieniężne na rozmaite cele, mające rzecz jasna służyć oświacie czy wychowaniu dzieci.

Artykuł dzięki: