Przed szkola podstawowa: Zlobek

Zupełnie podstawową formą opiekuńczo-wychowawczą w naszym kraju jest żłobek. To placówka, w jakiej przyjmowane są dzieci w wieku już od sześciu tygodni do około trzech lat. <div read...

Read More

Przed szkola podstawowa: Ukonczenie przedszkola

Kiedy dziecko ukończy przedszkole, rodzice czy prawni opiekunowie malucha uzyskują określoną informację, sprecyzowaną indywidualnie na podstawie pracy z danym maluszkiem, jaka mówi read more

Read More

Przed szkola podstawowa: Przedszkole

Jako przedszkole rozumie się placówkę, która przeznaczona jest do świadczenia usług edukacyjnych dla dzieciaków w wieku od read...

Read More

Przed szkola podstawowa: Cele przedszkoli

Przedszkole poza tym, że mają być miejscem, w którym nasze dziecko zyska opiekę ze strony wykwalifikowanego personelu, to dodatkowo jest to placówka, gdzie obowiązuje stricte określona read more

Read More