Po szkole podstawowej: Zajecia w gimnazjum

Do podstawowych zajęć, jakie zaliczane są do zajęć edukacyjnych na szczeblu gimnazjalnym zalicza się język polski, języki obce nowożytne, plastyka, muzyka, matematyka, fizyka read...

Read More

Po szkole podstawowej: Ukonczenie gimnazjum

Kiedy uczeń szkoły gimnazjalnej uzyska pozytywne wyniki, przynajmniej w takim stopniu, aby wręczono mu świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, musi przystąpić do obowiązkowych read...

Read More

Po szkole podstawowej: Rodzaje gimnazjow

W zakresie gimnazjów wydziela się na chwilę obecną szereg rozlicznych typów tych placówek szkolnych. W naszym kraju funkcjonują między innymi gimnazja prywatne, publiczne czyli read...

Read More

Po szkole podstawowej: Gimnazjum

Etapem po szkole podstawowej jest gimnazjum. Słowo to istnieje w językach od dawien dawna i najbardziej łączy się z etymologią grecką read...

Read More

Po szkole podstawowej: Gimnazjum w przeszlosci – definicja okreslenia

Kiedyś słowo gimnazjum utożsamiane dzisiaj przede wszystkim z placówką szkolną na etapie po ukończeniu szkoły podstawowej było łączone z obiektem sportowym. read...

Read More

Po szkole podstawowej: Egzamin gimnazjalny

Kiedy uczeń kończy szkołę gimnazjalną trwającą w naszym kraju dokładnie trzy lata, niezbędne jest aby przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Wtedy sprawdzane jest to, w jakim read...

Read More