Instytucje zwiazane ze szkola podstawowa: Samorzad szkolny

Jednym z typów instytucji szkolnej jest samorząd uczniowski. To szkolna instytucja, na czele której stoją odpowiednio uczniowie wybrani przez ogół uczniów danej szkoły. To reprezentanci read...

Read More

Instytucje zwiazane ze szkola podstawowa: Rada Rodzicow

Z pojęciem szkoły, zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, wiąże się ściśle termin Rady Rodziców. Akurat na etapie szkoły podstawowej jest to instytucja, która działa read...

Read More

Instytucje zwiazane ze szkola podstawowa: Kurator Oswiaty

Jako kurator oświaty rozumie się funkcje kierownika nadzorującego pracę oraz stojącego na czele kuratorium oświaty. Kurator oświaty działa na podstawie obowiązujących przepisów read...

Read More