Obowiazek szkolny

Konieczność uczęszczania do szkoły podstawowej w większości krajów jest obowiązkiem każdego małoletniego. W zasadzie obowiązek uczęszczania do tego typu placówek edukacyjnych nakładany jest na dziecko, ale wiadomo, że ewentualne konsekwencje nieposłania malucha do szkoły ponoszą jego rodzice czy opiekunowie. Jest to początkowy i pierwotny etap nauczania, przed jakim stają maluchy. W zasadzie obowiązek tego rodzaju kształcenia jest dopuszczalny także w ramach edukacji poza szkolnej. Mowa tu o nauczaniu i kształceniu poza standardowymi murami budynków szkolnych. Wtedy mówi się o edukacji domowej, jaka natomiast stricte wiąże się z indywidualnym charakterem edukowania.

I tak w tym aspekcie warto wyszczególnić fakt, że edukacja domowa nie jest dozwolona u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, gdzie została ona zabroniona prawnie w roku 1938. Jeszcze w okresie świeżo po drugiej wojnie światowej szkoła podstawowa funkcjonowała jako szkoła powszechna.

Artykuł dzięki: